Kullanma Suyu
Kullanma Suyu
Akhisar OSB kullanma suyu DSİ'de kayıtlı olan 11 adet derin su kuyumuzdan sondaj yoluyla sağlanmaktadır. Bu kuyuların toplam kapasitesi 4080 m3/gün'dür. Bölgemizdeki sanayicilere 2 adet 1500 m3 hacimli depo ile kullanma suyu hizmeti verilmektedir. Depolarda dezenfeksiyon için klorlama yapılmakta olup su şebekesine ait analizler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenli olarak yapılmaktadır. Bölgemiz içerisinde sağlanan su hizmetinin kaliteli, kesintisiz temini ve dağıtımı için yatırımlarımız devam etmektedir.
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u