İdari Mali İşler
İdari Mali İşler
30674 sayılı "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" Madde 54'te belirtilen "Kurulamayacak tesisler" kapsamında olmaması şartıyla başvurular kabul edilebilir. Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir: 1. Arsa Tahsisi için Başvuru Formu 2. Matbu Müracaat Formu
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u