Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021–01 Proje Teklif Çağrısı
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021–01 Proje Teklif Çağrısı

Elektronik ve Otomotiv sanayii sektörlerinde KOBİ firmalarının Ar‐Ge ve Ür-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçlarına yönelik etkin kullanımının sağlanması amacı ile KOSGEB tarafından "ArGe, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı" duyurulmuştur. Proje teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmuştur.

İlgili Dokümanlar
Diğer Haberler
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u