ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR İLANI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR İLANI

Manisa İli, Akhisar İlçesi, Kapaklı mah. OSB, 109 ada, 7 parselde Sarper Damıtımcılık A.Ş. tarafından planlanan "Alkollü İçecek İmalatı (20.000.000 lt/yıldan 32.641.250 lt/yıla) ve Suma Üretimi Kapasite Artışı (4.387.500 lt/yıldan 8.085.066 lt/yıla) ve Nihai 37.440.000 litre/yıl Şişeleme Tesisi"ne ait Proje Tanıtım dosyası Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 17. Maddesi gereği söz konusu "Alkollü İçecek İmalatı (20.000.000 lt/yıldan 32.641.250 lt/yıla) ve Suma Üretimi Kapasite Artışı (4.387.500 lt/yıldan 8.085.066 lt/yıla) ve Nihai 37.440.000 litre/yıl Şişeleme Tesisi"ne Valiliğimizce 31.03.2022 tarih ve E-2022144 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

ÇED Yönetmeliği 17. Maddesi gereği alınan kararın halka duyurulması gerektiğinden websitemizde bu duyuru yapılmaktadır. Gerekli bilgiye ekteki dokümandan ulaşılabilir.

İlgili Dokümanlar
Diğer Haberler
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u