logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA
  Güvenlik Mobil: +90 552 966 48 45

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09
  Güvenlik:+90 236 427 26 85

Elektrik


Elektrik

Akhisar OSB ile Akhisar Trafo Merkezi arasındaki 34.5 kV 2 (3 x MCM) iletkenli yaklaşık 10 km'lik hattın devri TEDAŞ'tan Akhisar OSB Tüzel Kişiliği'ne yapılmıştır. 31.01.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıl süreyle Dağıtım Lisansı alınmıştır.
1.Kısımda 3/O Açık İletken ile Abonelerimize sorunsuz şekilde Elektrik enerjisi sunmaktayız. 2. ve 3. Kısım elektrik altyapısı 2011 yılının Ağustos ayında 36 kV 3 (1x240/25mm2)'lik XLPE kablo ile 24000 m civarında yeraltı kablosu kullanılarak yapılmış ve hizmet vermektedir.
1.Kısımda 5 adet Trafo Merkezi, 3 adet Dağıtım Merkezi, 2. ve 3. Kısım'da 12 adet Dağıtım Merkezi ile abonelerimize elektrik Dağıtımı sağlanmaktadır.
Akhisar OSB ile TEİAŞ arasında Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmış olup sanayicilerimize daha uygun fiyat tarifeleriyle hizmet etme imkanımız olmuştur.
AKHİSAR OSB’nin elektrik ihtiyacı, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz olarak temin edilmekte, elektrik şebeke, trafo ve ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave kablolama ve tamir işleri, dağıtım şebekesinde bulunan dağıtım kabinleri – tevzi kabinleri, trafo ve tüm ekipmanlarının periyodik bakımları Elektrik departmanımızca yapılmakta, ayrıca katılımcımızın da kendi tesislerinde ki yapması gerekli her türlü işletme ve bakım çalışmalarında bilgilendirilmesini yapılarak, 24 saat hizmet verilmektedir.
AKHİSAR OSB’de faaliyet gösteren katılımcı tesislerindeki trafo kurulu gücü toplamı 103,605 kVA, çekilen fiili gücümüz 26 MW, Aylık Enerji tüketimimiz ise 14 milyon kwh.civarında seyretmektedir.
Bakım veya zorunlu elektrik kesintilerinde katılımcımıza elektrik kesintisi planları önceden yazılı olarak bildirilmektedir.
AKHİSAR OSB elektrik şebekesi, arızaların minimum olacak şekilde (Yeraltı olarak ) projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. Katılımcı trafo tesisleri kabin ve direk tipidir.
Elektrik bakım ve işletmesi, faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. AOSB ’nin cadde,sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi de Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir.
Hedefimiz AKHİSAR OSB'ye yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.

YAPI RUHSATI ALINDIKTAN SONRA ENERJİ TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKEN BAŞVURU:
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ
A- Elektrik Tesisi Proje Onay İşlemleri
1. Firma sahibi tarafından verilecek Elektrik talep dilekçesi. (İstediği Trafo Gücünü detaylandırarak)
2. OSB Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Enerji müsaade yazısı
3. Enerji Müsaadesine göre hazırlanan Dört takım Elektrik Projesi ve elektronik ortamdaki kopyaları Organize Bölge Müdürlüğüne incelenmek üzere getirilir, olur alındıktan sonra projeler kağıda dökülür, bölge tarafından onaylanır.
Proje dosyasında bulunması gerekenler;
a) Enerji Müsaade yazısı
b) SMM Belgesi(Serbest Mühendislik Müşavirlik Belgesi)
c) Büro Tescil Belgesi
d) Gerekçe Raporu
e) Trafo Güç Hesabı
f) Gerilim Düşüm Hesabı
g) Kompanzasyon hesabı
h) Malzeme Keşfi
i) OG /AG hat şeması, Vaziyet Planı, ENH Profili bulunacaktır.
j) Tesiste kullanılacak trafo, sayaç, akım ve gerilim trafolarının test raporu
4. Onaylanan proje dosyalarından bir takımı OSB Müdürlüğünde kalır.
5. Projeye göre trafo tesis yapımına başlanır

B-Elektrik Tesisi Kabul İşlemleri:
Projeye göre tamamlanan tesis için;
1. Kabulün yapılması için firma tarafından OSB Müdürlüğüne, trafo tesisinin projeye göre tamamlandığını ve Kabule hazır olduğunu bildirir dilekçe verilir.
2. OSB Müdürlüğü tarafından Geçici kabule çıkılacağına dair “GEÇİCİ KABUL YAZISI” yazılır.
3. Geçici kabul OSB Müdürlüğünden bir kabul başkanı ve iki üye, yüklenici ve firma yetkilisi ile beraber yapılır.
Kabulü Yapılan Tesisin Abonelik İşlemleri İçin;
1. Elektrik Teminatının yatırılması (Teminat Mektubu(kesin ve süresiz) şeklinde de olabilir)
(Trafo Kurulu Gücü x 0,6 x 84,80 TL. 2019 Yılı için )
3. Elektrik Sözleşmesinin yapılması(Elektrik verilmeden Firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi gerekmektedir)
4. Elektrik Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi’nin Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi.
5. Tesisin Enerjilendirilmesi

***Şantiye Elektriği verilebilen abonelerden;
1. Firma sahibi tarafından verilecek şantiye elektriği talep dilekçesi.(İstediği Gücünü detaylandırarak)
2. Elektrik Teminatının yatırılması (Teminat Mektubu(kesin ve süresiz) şeklinde de olabilir)
(Kurulu Güç(kW) x 84,80 TL. 2019 Yılı için )
4. Elektrik Sözleşmesinin yapılması(Enerji verilmeden Firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi gerekmektedir)
5. Şantiye elektriğinin verilmesi.

Akhisar OSB’de uygulanan dağıtım bedeli, güvence bedeli, sabit bağlantı bedeli ve kesme-bağlama bedelleri ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen kararlar aşağıdadır. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
KARAR NO : 8959-6 Karar Tarihi: 28.11.2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 tarihli toplantısında; Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nin; 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2020 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin 

TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ
TT
(Kr/kWh)
AG
(Kr/kWh)
OG
(Kr/kWh)
SH
(Kr/kWh)
   ÇT
(Kr/kWh)
Güç Bedeli
(Kr/kW/Ay)
Güç Aşım Bedeli
(Kr/kW/Ay)
2,9770 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000

SANAYİ HARİCİ TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ
TT
(Kr/kWh)
AG
(Kr/kWh)
OG
(Kr/kWh)
SH
(Kr/kWh)
   ÇT
(Kr/kWh)
Güç Bedeli
(Kr/kW/Ay)
Güç Aşım Bedeli
(Kr/kW/Ay)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000

ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ
TT
(Kr/kWh)
AG
(Kr/kWh)
OG
(Kr/kWh)
SH
(Kr/kWh)
   ÇT
(Kr/kWh)
Güç Bedeli
(Kr/kW/Ay)
Güç Aşım Bedeli
(Kr/kW/Ay)
1,5976 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000

 


 

Emreamade
Kapasite Bedeli
(Kr/kW/Ay)
174,9571


olarak onaylanmasına karar verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No : 9040-1 Karar Tarihi : 26/12/2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca güvence bedellerinin 1/1/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

 

GÜVENCE BEDELİ

2020

Abone Grupları Güvence birim bedeli TL/kW
Sanayi ve Ticarethane 93,7
Mesken 33,0
Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler 16,5
Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer 44,5


karar verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI

Karar No : 9040-2 Karar Tarihi : 26/12/2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; kesme-bağlama bedellerinin 3/11/2010 tarihli ve 2862 sayılı Kurul Karaı ile kabul edilen Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin usul ve Esasların 2 nci maddesi uyarınca 1/1/2020 tarihinden itibaren kesme-bağlama bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

Kesme - Bağlama Bedelleri

2020

Kesme Bağlama (TL)
AG 37,3
OG 189,8


karar verilmiştir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE TAMAMLANMIŞ OLMASI İSTENEN EVRAKLAR

1. Temel Topraklaması Tutanağı(Elektrik Mühendisinden)
2. Temel Topraklaması Ölçüm Çizelgesi(Elektrik Mühendisinden)
3. Paratoner Topraklaması Ölçüm Çizelgesi(Elektrik Mühendisi) 
4. Tesisat Kontrol Tutanakları(TUS Sorumlusu Elektrik Mühendisi)
5. İş Başlama Belgesi (Tesisatçıdan)
6. İş Bitim Belgesi(Tesisatçıdan)
7. Paratoner Garanti Belgesi(çap) Fotokopisi
8. Elektrik Son Durum Projesi
9. Adrese Dayalı Yangın İhbar Tesisatı

ABYSISMOBILE

Elektrik sayaçlarınızda tüketimler artık ceplerinizde.

Aşağıdaki linkten AbysisMobile ve Web drive zip dosyasını indirerek dosyalar arasından AbysisMobile.apk dosyasını açarak uygulamayı android işletimli cep telefonunuza indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz dosyanın içinde bulunan "grids2.html" dosyası ise size yükleme konusunda yol gösterecektir.

https://drive.google.com/open?id=1npGEwHoUCIQwbQL_kq48FY8-eWsTcoFQ

Daha fazla Bilgi ve Destek için aşağıdaki GSM numarasını arayabilirsiniz:

533 351 64 29