logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA
  Güvenlik Mobil: +90 552 966 48 45

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09
  Güvenlik:+90 236 427 26 85

Doğalgaz


Doğalgaz

 

Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde ki katılımcılara 2002 Yılından bu yana Doğalgaz Hizmeti verilmektedir. Bölgemiz dahilindeki çelik ve polietilen şebekenin işletilmesi, talepte bulunan katılımcılarımıza ilk doğalgaz arzının sağlanması, doğalgaz arzı sağlanmış tesisatlar da yapılacak ilave veya revizyon projelerin kontrolü, katılımcılarımıza ait parsellerde bulunan ve tahsis edilen doğalgazın ölçüm-basınç düşürme işlemlerinin yapıldığı RM-B ve RM-C tipi istasyonların işletilmesi, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Doğalgaz Biriminin başlıca görevlerindendir.
Bölgemize ait doğal gaz şebekesi, Gaz Dağıtım Şirketi Dağıtım Şebekesine doğrudan bağlı olup 1 adet 20.000 m3/h lik kapasiteli MS-B tipi istasyondan beslenmektedir. Bu istasyon ile katılımcılarımızın Proses-Buhar Kullanımında ve/veya Elektrik Üretim amaçlı, ihtiyaç duydukları doğalgaz sağlanmaktadır. Bu istasyon da Bölgemizin doğalgaz tüketim miktarının ölçümü yapılmakta olup Doğalgaz Birimi personeli tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.
Bölgemiz de 20 firmaya doğal gaz arzı sağlanmakta olup, yıllık doğal gaz tüketim miktarımız yaklaşık 75.000.000 m3 ‘e ulaşmıştır.
Bölgemize ait doğalgaz şebekesi çelik ve polietilen olmak üzere iki farklı tür doğalgaz boru hattından inşa edilmiştir. 12-19 bar basınca sahip Çelik Doğal gaz şebekemiz çoğunlukla yüksek kapasitedeki doğalgaz ihtiyacı duyan katılımcılarımıza hizmet etmekte olup uzunluğu yaklaşık 6 km. dir. 3-4 bar basınçta çalışan Polietilen şebekemiz ise 2012 yılında tamamlanmış olup uzunluğu yaklaşık 10 km. dir. Çelik Doğal gaz şebekesi üzerinde konumlu 27 adet Çelik Doğal gaz vanası, PE şebeke üzerinde ise 119 adet PE hat ve parsel vanası bulunmaktadır.
Boru hatlarında oluşan arızalara müdahale ve bakım onarım faaliyetleri ile gerekli durumlarda hatların deplase edilmesi ve/veya kapasitelerinin arttırılması, ihtiyaç duyulan noktalara yeni hatlar çekilmesi gibi işlemler de yine Bölgemiz Doğalgaz Birimi tarafından yapılmakta/yaptırılmaktadır.
Doğalgaz ve Mekanik İşler Birimimiz bünyesinde 3 adet teknisyen ve 1 Adet Makine Mühendisi olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır.
Bölgemiz katılımcıları ister ilk kez yaptıracakları doğalgaz tesisatı olsun isterse ilave ve/veya revize tesisatlar olsun, tüm doğalgaz tesisatı işlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K.) ve Gaz Dağıtım Şirketi tarafından yetkilendirilmiş Müşavir ve Müteahhit firmalarla çalışmak zorundadır. Bölgemizdeki doğalgaz işleyiş prosedüründe ve teknik konularda AKSA MANİSAGAZ Teknik Şartnamesi uygulanmaktadır.
Müşavir ve Müteahhit firmalarını belirleyerek yetkilendirme yazılarını Bölgemize bildiren katılımcımız sertifikalı firmasının belirleyeceği teknik değerlere göre aşağıda sunulan “Katılımcı Doğalgaz Tesisatı Başvuru Formu”nu doldurarak bir ön yazı ile Bölgemize başvurur. İncelenen başvurunun uygun görülmesi sonucunda doğalgaz arzı tahsisat yazısı dosyaya konulmak üzere yatırımcıya verilir. Gaz arzı sağlanmadan önce Güvence Bedelinin yatırılması ve Doğalgaz Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Kullanma Suyu

Akhisar OSB kullanma suyu DSİ'de kayıtlı olan 11 adet derin su kuyumuzdan sondaj yoluyla sağlanmaktadır. Bu kuyuların toplam kapasitesi 7600 m3/gün'dür. Bölgemizdeki sanayicilere 2 adet 1500 m3 hacimli depo ile kullanma suyu hizmeti verilmektedir. Depolarda dezenfeksiyon için klorlama yapılmakta olup su şebekesine ait analizler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenli olarak yapılmaktadır. Bölgemiz içerisinde sağlanan su hizmetinin kaliteli, kesintisiz temini ve dağıtımı için yatırımlarımız devam etmektedir.