logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA
  Güvenlik Mobil: +90 552 966 48 45

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09
  Güvenlik:+90 236 427 26 85

Bölgemiz


 
Hakkımızda

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Manisa Valisi Başkanlığında İl Özel İdaresinin %34, Akhisar Belediyesinin %33, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odasının %33 katılımı ile oluşturulmuştur.

İlgili kuruluşların olurları ile Akhisar'a 9 km mesafede Kapaklı ve Doğuca köyü sınırları içinde İzmir-İstanbul karayoluna 1 km. mesafedeki Çubukçalı ve Kocatarla mevki Organize Sanayi Bölgesi olarak seçilmiştir.

24/05/2018 tarihinde yapılan 2. Genel Kurul Toplantsı sonucunda Müteşebbis Heyet sona erdirilmiş ve Genel Kurul'a geçilmiştir. Toplam 292 hektarlık alanda kurulan ve üç aşamada planlanan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 2.022.740.89 m2 alana sahip 80 adet sanayi parselinden oluşmaktadır ve Organize Sanayi Bölgemizde tahsisi ve satışı yapılmamış 4 parsel bulunmaktadır. Tahsis edilen 76 parselde 78 adet firma bulunmaktadır.

Bölgede üretim yapan/yapmak isteyen toplam 78 katılımcıdan 29 adedi Gıda, 8 adedi Çeşitli İmalatlar, 10 adedi Yapı, 8 adedi Makine, 5 adedi Ambalaj, 3 adedi Kimya, 4 adedi Mobilya- Ağaç işleri, 1 adedi geri kazanım, 4 adedi tekstil, 2 adedi nakliye, 3 adedi Otomotiv ve 1 adedi tütün sektörüne aittir.

Firmalarımızdan 64 adedi üretimde olup, 3 işletme inşaat ve ruhsat aşamasındadır. Proje aşamasında 1 adet firma olup, 10 işletme çeşitli nedenlerden dolayı kapalı veya üretime ara vermiş durumdadır.

Kendi sektöründe öncü olan Graniser Seramik, Yıldız Entegre, Keskinoğlu Tavukçuluk, Baerlocher Kimya, Karyer, Çınarlı Makina ve İlke Endüstri firmaları Bölgemizde bulunmaktadır.

Akhisar OSB'deki firmalarda toplam personel sayısı 1.935 kadın, 3.699 erkek olmak üzere 5.634 kişidir.

Akhisar OSB'nin ihtiyacı olan artıma tesisi 21/01/2016 tarihinde inşaatı bitirilerek atıksu alımına başlamıştır. Tesis 4000 m/ gün kapasiteli olup,  2 kademeli olarak inşaa edilmiştir. Bölgemizin günlük atıksu miktarı 2000 m/ gün olup, arıtmanın bir kademesinin mekanik ve otomasyon sistemi tamamlanarak devreye alınarak çalıştırılmıştır. 2020 yılında Arıtma tesisi 2 nci Kademe mekanik ve otomasyon sistemi tamamlanarak işletmeye alınacaktır.

Bölgemizde toplam 12 km yol ağı, 17.000.00 motopark,13 km kanalizasyon ağı,16 km yağmur suyu ağı, 17 km doğalgaz hattı, 16 km elektrik aydınlatma hattı,16 km elektrik yeraltı kablosu, 13 km havai elektrik ring hattı, 13 km ise su hattı bulunmaktadır. Elektrik hatları ring hatları hariç yeraltı olarak tesis edilmiştir. Bölgenin tüm alt yapı çalışmaları bitirilmiş, 2011-2020 yılları arasındaki yatırımlar Akhisar OSB'nin kendi imkanları ile yapılmıştır.

Bölgemizde kullanılan elektrik Serbest Piyasadan alınarak firmalarımıza dağıtımı Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bölgemizde 5 yıllık ortalama olarak 133.473.329.00 kwh elektrik kullanılmaktadır. Bölgemizdeki elektrik kullanımı tabloda olduğu gibidir.

Tablo 1. Akhisar OSB'deki firmaların son 5 yıla ait elektrik tüketim tablosu.

YIL

TÜKETİM, kwh

2019

162.935.974

2018

149.406.757

2017

140.781.797

2016

115.465.085

2015

98.777.032


 

Bölgemizde kullanılan doğalgaz Botaş'tan alınmaktadır. 25 işletme doğalgaz kullanmakta olup, tüm hizmetler müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Firmalarımız tarafından kullanılan doğalgaz miktarının 5 yıllık ortalaması 68.515.583 m3'tür.

5 yıllık doğalgaz kullanımı tabloda olduğu gibidir.

Tablo 2. Akhisar OSB'deki firmaların son 5 yıla ait doğalgaz tüketim tablosu.

 

YIL

TÜKETİM/M3

2019

60.948.236

2018

69.786.194

2017

79.235.585

2016

67.911.201

2015

64.696.701


 

 

 

Bölgemizin su ihtiyacı Bölge Müdürlüğüne ait 9 adet kuyusu ve buna bağlı olan 2 adet 1500m3'lük su deposundan sağlanmaktadır. Ayrıca 42 işletmeye ilave su ihtiyaçlarını karşılamak için Yönetim Kurulu Kararı ile kuyu açmalarına izin verilmiştir.

Bölgemizde kullanılan su miktarı 5 yıllık ortalama 883.000,00 m3'tür.

5 yıllık su kullanımı tabloda olduğu gibidir.

Tablo 3. Akhisar OSB'deki firmaların son 5 yıla ait su tüketim tablosu.

 

YIL

MİKTAR/M3

2019

1.131.854.00

2018

1.065.933.00

2017

1.025.747.00

2016

871.735.00

2015

803.782.00


 

 

Bölgemizin elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinde sayaç okuma iş ve işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) sistemi 2019 yılında kurulup, uygulanmaya başlanmıştır.

Meydana gelebilecek yangınlarda ve iş kazalarında acil müdahale etmek amacıyla 112 Acil Servis ve İtfaiye Birimi oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında itfaiye ve 112 Acil Servis binası yapımına başlanılmış, 3 adet itfaiye aracı ve 1 adet tam donanımlı ambulans aracı alınmıştır.  112 Acil Sağlık Birimi 2019 yılı Mayıs,  İtfaiye birimi Eylül 2019 da faaliyete geçimiştir.

İtfaiye Biriminin işletilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 112 Acil Hizmet Servis Biriminin işletilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır.

Bölgemiz içerisinde peyzaj çalışmalarımız devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde 2.200 adet çeşitli cinslerde ağaç fidanı ile 500 adet zeytin fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir.

Bölgemize ulaşım şehiriçi minibüsleri ile sağlanmaktadır.

Bölgemizin güvenliği özel güvenlik firması tarafından karşılanmaktadır.

Önümüzdeki dönem içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığımızca; İdari ve Sosyal Tesisler Binası, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anaokulu ile Küçük Sanayi Sitesi yapılması planlanmaktadır.

Akhisar OSB üzerindeki ilgi her geçen gün artmaktadır. İdaremiz de bu ilginin farkında olup hizmetlerini daha da geliştirme, arttırma çabasındadır.

Bölgemizin Avantajları

• İzmir-İstanbul Devlet Karayolu üzerindedir. 

• İzmir-Bandırma ve İzmir-Ankara Demiryolu hattı üzerindedir. 

• Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara daha ekonomik ulaşabilmesi için Kapaklı istasyonundan ayrılmak suretiyle bağlantı hattının yapılması çalışmaları devam etmektedir. 

• Liman kenti İzmir’den AB ülkeleri Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ihracat imkanı vardır.

• Bölgemizde 28.08.2002 tarihinden beri DOĞALGAZ kullanılmaktadır, doğalgaz şebekesi her parsele doğalgaz iletimi sağlayabilmektedir.

• 90 km. bölünmüş karayoluyla İZMİR’e 1 saat mesafededir. 

• Ege Serbest Bölgesi’ne 100 km. yakınlıktadır. 

• Aliağa PETKİM (Petro Kimya Tesislerine) 100 km. yakınlıktadır.