logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09

Elektrik


Elektrik

Akhisar OSB ile Akhisar Trafo Merkezi arasındaki 34.5 kV 2 (3 x MCM) iletkenli yaklaşık 10 km'lik hattın devri TEDAŞ'tan Akhisar OSB Tüzel Kişiliği'ne yapılmıştır. 31.01.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıl süreyle Dağıtım Lisansı alınmıştır.
1. Kısımda 3/O Açık İletken ile Abonelerimize sorunsuz şekilde Elektrik enerjisi sunmaktayız. 2. ve 3. Kısım elektrik altyapısı 2011 yılının Ağustos ayında 36 kV 3 (1x240/25mm2)'lik XLPE kablo ile 24000 m civarında yeraltı kablosu kullanılarak yapılmış ve hizmet vermektedir.
1.Kısımda 5 adet Trafo Merkezi, 3 adet Dağıtım Merkezi, 2. ve 3. Kısım'da 12 adet Dağıtım Merkezi ile abonelerimize elektrik Dağıtımı sağlanmaktadır.
Akhisar OSB ile TEİAŞ arasında Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmış olup sanayicilerimize daha uygun fiyat tarifeleriyle hizmet etme imkanımız olmuştur.
AKHİSAR OSB’nin elektrik ihtiyacı, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz olarak temin edilmekte, elektrik şebeke, trafo ve ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave kablolama ve tamir işleri, dağıtım şebekesinde bulunan dağıtım kabinleri – tevzi kabinleri, trafo ve tüm ekipmanlarının periyodik bakımları Elektrik departmanımızca yapılmakta, ayrıca katılımcımızın da kendi tesislerinde ki yapması gerekli her türlü işletme ve bakım çalışmalarında bilgilendirilmesini yapılarak, 24 saat hizmet verilmektedir.
AKHİSAR OSB’de faaliyet gösteren katılımcı tesislerindeki trafo kurulu gücü toplamı 80.800 kVA, çekilen fiili gücümüz 22 MW, Aylık Enerji tüketimimiz ise 10 milyon kwh.civarında seyretmektedir.
Bakım veya zorunlu elektrik kesintilerinde katılımcımıza elektrik kesintisi planları önceden yazılı olarak bildirilmektedir. 
AKHİSAR OSB elektrik şebekesi, arızaların minimum olacak şekilde (Yeraltı olarak ) projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. Katılımcı trafo tesisleri kabin ve direk tipidir.
Elektrik bakım ve işletmesi, faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. AOSB ’nin cadde,sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi de Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir.
Hedefimiz AKHİSAR OSB'ye yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.

YAPI RUHSATI ALINDIKTAN SONRA ENERJİ TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKEN BAŞVURU:
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ
A- Elektrik Tesisi Proje Onay İşlemleri
1. Firma sahibi tarafından verilecek Elektrik talep dilekçesi. (İstediği Trafo Gücünü detaylandırarak)
2. OSB Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Enerji müsaade yazısı
3. Enerji Müsaadesine göre hazırlanan Dört takım Elektrik Projesi ve elektronik ortamdaki kopyaları Organize Bölge Müdürlüğüne incelenmek üzere getirilir, olur alındıktan sonra projeler kağıda dökülür, bölge tarafından onaylanır.
Proje dosyasında bulunması gerekenler;
a) Enerji Müsaade yazısı
b) SMM Belgesi(Serbest Mühendislik Müşavirlik Belgesi)
c) Büro Tescil Belgesi
d) Gerekçe Raporu
e) Trafo Güç Hesabı
f) Gerilim Düşüm Hesabı
g) Kompanzasyon hesabı
h) Malzeme Keşfi
i) OG /AG hat şeması, Vaziyet Planı, ENH Profili bulunacaktır.
j) Tesiste kullanılacak trafo, sayaç, akım ve gerilim trafolarının test raporu
4. Onaylanan proje dosyalarından bir takımı OSB Müdürlüğünde kalır.
5. Projeye göre trafo tesis yapımına başlanır

B-Elektrik Tesisi Kabul İşlemleri:
Projeye göre tamamlanan tesis için;
1. Kabulün yapılması için firma tarafından OSB Müdürlüğüne, trafo tesisinin projeye göre tamamlandığını ve Kabule hazır olduğunu bildirir dilekçe verilir.
2. OSB Müdürlüğü tarafından Geçici kabule çıkılacağına dair “GEÇİCİ KABUL YAZISI” yazılır.
3. Geçici kabul OSB Müdürlüğünden bir kabul başkanı ve iki üye, yüklenici ve firma yetkilisi ile beraber yapılır.
Kabulü Yapılan Tesisin Abonelik İşlemleri İçin;
1. Sabit Bağlantı Bedelinin yatırılması (Bir kereliğine mahsus, nakit olarak);
(OG 0-400 KVA(dahil) =712,3 TL ; OG 400 KVA üzeri =885,27 TL . 2016 Yılı için )
2. Elektrik Teminatının yatırılması (Teminat Mektubu(kesin ve süresiz) şeklinde de olabilir)
(Trafo Kurulu Gücü x 0,6 x 56,0 TL. 2016 Yılı için )
3. Elektrik Sözleşmesinin yapılması(Elektrik verilmeden Firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi gerekmektedir)
4. Elektrik Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi’nin Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi.
5. Tesisin Enerjilendirilmesi

***Şantiye Elektriği verilebilen abonelerden;
1. Firma sahibi tarafından verilecek şantiye elektriği talep dilekçesi.(İstediği Gücünü detaylandırarak)
2. Sabit Bağlantı Bedelinin yatırılması(Bir kereliğine mahsus, nakit olarak. 2016 Yılı için)
AG 
0-15 kW (dahil) 75,2 TL
15-100 kW (dahil) 172,0 TL
100 kW üzeri 218,6 TL
3. Elektrik Teminatının yatırılması (Teminat Mektubu(kesin ve süresiz) şeklinde de olabilir)
(Kurulu Güç(kW) x 56,0 TL. 2016 Yılı için )
4. Elektrik Sözleşmesinin yapılması(Enerji verilmeden Firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi gerekmektedir)
5. Şantiye elektriğinin verilmesi.

Akhisar OSB’de uygulanan dağıtım bedeli, güvence bedeli, sabit bağlantı bedeli ve kesme-bağlama bedelleri ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen kararlar aşağıdadır. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
KARAR NO : 5993/5 Karar Tarihi: 28.12.2015
Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen, Tarifeler Dairesi Başkanlığının 28/12/2015 tarihli ve 32841861.100.47482 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Akhisar OSB ;
-Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2016 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin 

TT
(Kr/kWh)
AG
(Kr/kWh)
OG
(Kr/kWh)
SH
(Kr/kWh)
   ÇT
(Kr/kWh)
Güç Bedeli
(Kr/kW/Ay)
Güç Aşım Bedeli
(Kr/kW/Ay)
1,625              
Emreamade
Dağıtım Bedeli
(Kr/kWh)
Emreamade
Güç Bedeli
(Kr/kWh)
Emreamade
Güç Aşım Bedeli
(Kr/kWh)
1,41 162,585 325,17


olarak onaylanmasına karar verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No : 5971-1 Karar Tarihi : 24/12/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uygulanmasına,

Abone Grupları Güvence birim bedeli TL/kW
Sanayi ve Ticarethane 56,0
Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler 19,8
Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer 26,6


karar verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI Karar No : 5971-2 Karar Tarihi : 24/12/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

Kurulu Güç (TL)
AG  
0-15 kW (dahil) 75,2
15-100 kW (dahil) 172,0
100 kW üzeri 218,6
OG  
0-400 kVA (dahil) 712,3
400 kVA üzeri 885,27


karar verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI Karar No : 5971-3 Karar Tarihi : 24/12/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme-bağlama bedellerinin uygulanmasına

Kesme-Bağlama (TL)
AG 22,3
OG 113,5


karar verilmiştir. 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE TAMAMLANMIŞ OLMASI İSTENEN EVRAKLAR
1. Temel Topraklaması Tutanağı(TUS Sorumlusu Elektrik Mühendisinden)
2. Temel Topraklaması Ölçüm Çizelgesi(Elektrik Mühendisinden)
3. Paratoner Topraklaması Ölçüm Çizelgesi(Elektrik Mühendisi) 
4. Tesisat Kontrol Tutanakları(TUS Sorumlusu Elektrik Mühendisi)
5. İş Başlama Belgesi (Tesisatçıdan)
6. İş Bitim Belgesi(Tesisatçıdan)
7. Paratoner Garanti Belgesi(çap) Fotokopisi
8. Elektrik Son Durum Projesi
9. Adrese Dayalı Yangın İhbar Tesisatı